اپلیکیشن ویژه بیماران


با یک اپلیکیشن پزشــکی، داشتن مطبــی مجــازی را تجــربه کنید

تمام پرسنل کلینیک به راحتی با مدیریت در ارتباط هستند و تمامی درخواست های خود مانند مرخصی و گزارشات خواسته شده را به صورت سازمان دهی شده به اطلاع مدیریت می رسانند .

درخواست ها

پیام ها

ماموریت

صدای مشتری

وظایف

مالی

تایم شیت

مرخصی

جهت سفارش دمو فرم زیر را پر کنید