نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک


ببینید چطور دنیــــای شمـا را با قابلیت‌های طــراحــی وب خود، تغیـیــر می‌دهیـم!

بر اساس تجربه همکاری با چندین پزشک و کلینیک متوجه مشکلات عمده ای از قبیل بی نظمی مطب ، مشکلات مالی ، اشغالی خط تلفن ، مدت زمان انتظار بیمار ، جستجو و بایگانی پرونده بیمار و... شدیم که با نرم افزار تحت وب مدیریتی تمامی این مشکلات مرتفع می شود .

تشکیل پرونده و پذیرش 1
گزارشات متنوع مراجعات بیماران 2
نوبت دهی بیمار 3
سامانه پیامکی 4
مدیریت امور مالی 5
ارتباط با وب سایت 6
چاپ قبض 7
تعریف پزشک 8
شیفت های کاری 9
تعریف بخش های مختلف 10
جهت سفارش دمو فرم زیر را پر کنید