ارتباط یکپارچه با بیمار

ارسال پیام یادآوری نوبت بیمار به صورت خوکار یا ارسال تبلیغات به گروهی از بیماران که منجر به مدیریت برنامه‌ی زمانی شما و همچنین رضایت بیماران می‌شود.

  • با یک کلیک متن یادآوری را ارسال کنید و از بیمارتان بازخورد بگیرید و در وقتتان صرفه‌جویی کنید
  • با این روش به آسانی از حضور بیمار خود در مطب
    ( به خصوص در روزهای خاص) مطمئن شوید، برنامه‌ریزی کنید و کسب و کارتان را رشد دهید
  • پیام‌‌های تبریک، تبلیغات و تخفیفات خود را به صورت سفارشی برای بیماران منتخب خود ارسال کنید و با بیمارتان روابط خوبی را ایجاد کنید.
photo
جهت سفارش دمو فرم زیر را پر کنید